שביעות רצון מלאה לאבי מגוז

מדריך אחראי איכפתי, רציני\ אינפורמטיבי ברמה גבוהה.

קורקטי, אסרטיבי ואיש ארגון למופת

תודה על טיול עולמי של פעם בחיים

 יישר כח

שרה משה

אבינו ששון