יוסי היה מדריך מצוין ומקיף 

יוסי היה בעל ידע, מרץ ואכפתיות רבה