למשה צרפתי:

נהנינו מאוד מהטיול המושקע ומהדרכתך הנפלאה. יצא וזכינו להיות עם קבוצה נפלאה בה כולם נהנו מהידע וההעמקה שלך בכל תחום. חברת  'דיסקברי' התברכה במדריך הגון כמוך. ולך משה,רעייתי בטי ואנוכי שלמה (רפי) מלכא מאחלים לך שנה טובה ומבורכת לך ולמשפחה.
הן כל אלה פעולות של בן חיל רב פעלים,עליו נרעיף שבח ותהילות רבות, והודאות לרבבות. וברוך ה', החפץ שלום משה עבדו, אשר עד הנה עזרו לבוא,המחדש נעוריו כלבבו, והמשביעו בחכמתו רעבו. הליכותיו כולן בשפה ברורה, בנימה נעימה ובאפס רמיה. ישר כוח משה! 
 
משפחת מלכא.

למשה צרפתי:

נהנינו מאוד מהטיול המושקע ומהדרכתך הנפלאה. יצא וזכינו להיות עם קבוצה נפלאה בה כולם נהנו מהידע וההעמקה שלך בכל תחום. חברת 'דיסקברי' התברכה במדריך הגון כמוך. ולך משה,רעייתי בטי ואנוכי שלמה (רפי) מלכא מאחלים לך שנה טובה ומבורכת לך ולמשפחה.
הן כל אלה פעולות של בן חיל רב פעלים,עליו נרעיף שבח ותהילות רבות, והודאות לרבבות. וברוך ה', החפץ שלום משה עבדו, אשר עד הנה עזרו לבוא,המחדש נעוריו כלבבו, והמשביעו בחכמתו רעבו. הליכותיו כולן בשפה ברורה, בנימה נעימה ובאפס רמיה. ישר כוח משה!
משפחת מלכא.