המדריך היה יוצא מהכלל, הוא היה מלא התחשבות בצרכי הקבוצה מקצועי ועמוס ידע.